Press ESC to close

Mahmut YUMMahmut YUM Kişisel Blog

Fransa Sunucular için IP yapılandırması

Dedicated serverlar için alınan ek ip adreslerinin VDS veya Ana sınıcıya tanımlanması için gerekli olan yapılandırma tüm işletim sistemleri için aşağıda belirtilmiştir.

IP adresleri için önecelikle mac tanımlaması yapılamlıdır, Özel mac tanımlaması yapılmayan sunucular ip alamaz.

Centos ve Redhat Sistemleri için Yapılandırma:
ifcfg-eth0 dosyası düzenlenmeli, “nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.255
IPADDR=TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ
GATEWAY=
GATEWAY ADRESİ
ARP=yes
MACADDR=MAC ADRESİ

 

route-eth0 dosyası düzenlenmeli, “nano /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.

GATEWAY ADRESİ dev eth0
default via 
GATEWAY ADRESİ dev eth0


resolv.conf dosyası düzenlenmeli, “nano /etc/resolv.conf” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.

nameserver 213.186.33.99
nameserver 8.8.8.8

/etc/init.d/network restart
service network restart


Debian ve Ubuntu
 Sistemleri için Yapılandırma:
interfaces dosyası düzenlenmeli, “nano /etc/network/interfaces” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.

auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 
TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ
netmask 255.255.255.255
broadcast 
TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ
post-up route add GATEWAY ADRESİ dev eth0
post-up route add default gw 
GATEWAY ADRESİ
post-down route del GATEWAY ADRESİ dev eth0
post-down route del default gw 
GATEWAY ADRESİ

resolv.conf dosyası düzenlenmeli, “nano /etc/resolv.conf” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.

nameserver 213.186.33.99
nameserver 8.8.8.8

FreeBSD 8 ve üzeri sürümleri için Yapılandırma:
rc.conf dosyası düzenlenmeli, “ee /etc/rc.conf” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.

ifconfig_em0=”inet TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ netmask 255.255.255.255 broadcast TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ
static_routes=”net1 net2″
route_net1=”-net 
GATEWAY ADRESİ/32 TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ
route_net2=”default 
GATEWAY ADRESİ
sshd_enable=”YES”

resolv.conf dosyası düzenlenmeli, “ee /etc/resolv.conf” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.

nameserver 213.186.33.99
nameserver 8.8.8.8


Windows Sistemleri için Yapılandırma:
Netroek ayarlarını yapılandırırken IP, Netmask, Gateway bilgileri normal olarak yazılmalıdır. DNS sunucular için 213.186.33.99 ve 8.8.8.8 yazılabilir.
Sınrasında Başlat(Start) > Çalıştır(Run) > “regedit” > Ara(Find) adımları ile kayıt düzenleyicisi(regedit) içinde aratma yapılarak bulunan tüm 255.255.0.0 kayıtları 255.255.255.255 ile değiştirilmelidir, sonra network veya sunucu resetlenmelidir.

Mahmut YUM

Lise yıllarında kendi sitesini kurarak Webmaster, Server Manager ve en son olarak Network dünyasının içinde kendi bulmuş bir insan parçası. Hepsi hayal de olabilir.